Om oss

Dette kan vi hjelpe med

_DT86419
Malm Orstad påtar seg følgende oppdrag:
 
  • Engineering
  • Maskinering og nyproduksjon
  • Design og fabrikasjon av hydraulisk og mekanisk utstyr
  • Sveising
  • Standard- og spesial-hydraulikksylindre
  • Modifisering, reparasjon og vedlikehold
  • 5-års resertifisering av boreutstyr

Problemløsning, feilsøking, modellering, konseptstudie, detaljdesign og produktutvikling er noen av de tjenestene som tilbys i det daglige. Kort leveringstid, solid produktkunnskap og et høyt kvalitetsnivå er våre største fortrinn som leverandør. Vår engineering-avdeling har bred erfaring innen feltene mekanikk, hydraulikk, pneumatikk, og styringssystemer knyttet til olje- og gassindustrien. Vi har kompetent personell med god erfaring på det meste av utstyr, og jobber daglig med drilling-, subsea- og downhole-verktøy.

Det å ha ingeniørene like i nærheten av produksjonsfasilitetene har vist seg å være av avgjørende betydning for fremstilling av de mest funksjonelle løsninger og de mest kostnadseffektive produksjonsløsningene. Det er en av flere grunner til at så mange velger å samarbeide med oss. I tillegg er vi teknologi-bevisste og har de siste årene investert tungt i maskiner og utstyr i takt med utviklingen. Så sent som i 2008 flyttet vi inn i splitter nye lokaler, noe som er med på å sikre effektiv og sikker produksjon.

På denne måten er Malm Orstad i stand til å håndtere komplekse prosjekter fra idé til leveranse av ferdig og fullt dokumentert produkt. Når Malm Orstad er involvert i større oppgaver, kan vi ta på oss prosjektlederansvaret for våre kunder og levere innenfor de rammer som er avtalt. Vår deltagelse i prosjektene varierer fra å ha fullt ansvar, inkludert engineering, til å være en leverandør innen maskinering, sammenstilling og testing.

Malm Orstad er sertifisert ihht. NS-ISO 9001-2015 og 14001-2015, og er også Achilles-godkjent.