Om oss

Fasiliteter

_JIH1967
Våre fasiliteter inneholder blant annet:
  • 33 CNC-maskiner og 6 manuelle maskiner
  • Eget område for QC
  • Eget område for rengjøring/spyling og NDT
  • Avdeling for montering med trykkceller, subsea test pit og tilgjengelig hydraulikk via ringleder, samt trykktestustyr opptil 1200 bar
  • Kraner med kapasitet opp til 40 tonn og krokhøyde på 10m
  • Varemottak
  • 6 møterom med tilgjengelig prosjektor
  • Stor kantine og eget kjøkken
  • Garderober og treningsrom

Våre gamle lokaler på 3500 kvadratmeter blir i dag brukt til sveising og stormaskinering med fresing og dreiing, samt som materiallager.

Besøk oss gjerne i Vollvegen 66, 4354 Voll for en nærmere titt.


Samfunnsengasjement

Malm Orstad holder til på vakre Jæren – Norges spiskammer – og ikke langt fra Stavanger og Stavanger Lufthavn, Sola. Vi er stolte av nærmiljøet vårt, og på vår måte er vi involvert i ulike aktiviteter, lag og organisasjoner der vi påvirker med den positive Malm Orstad-ånden. 

Malm Orstad har et godt samarbeid med skolene lokalt, der de kommer på besøk her i våre lokaler for å se hva som skjer med egne øyne, eller vi drar på skolebesøk for å fortelle mer om hva vi gjør. Dette bidrar til å utvikle kompetansen til de forskjellige fagområdene som er aktuelle for bedriften. Det rekrutteres årlig fra fire til åtte lærlinger til Malm Orstad, og slik er vi med på å sørge for å holde rekrutteringen og kompetansen i en viktig næring på et høyt nivå.

Malm Orstad vil også være en bidragsyter til bærekraftig utvikling. Det føres miljøregnskap og selskapet har et etablert og sertifisert miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standard.