4C SOLUTIONS VINNER KONTRAKT

pressemelding
4C Solutions AS (4CS) har vunnet en betydelig kontrakt med Saipem for levering av løfterammer til nødsystemet for reparasjon av rørledninger offshore (EPRS) for Dolphin Energys eksportrørledning under vann fra Qatar til De forente arabiske emirater.

Rørledningen, som transporterer prosessert tørrgass fra Qatar, er med sine 48 tommer og 364 kilometer den største og lengste gassrørledningen i Midtøsten. Den forbinder Dolphin Energys gassbehandlingsanlegg i Ras Laffan i Qatar med mottaksanlegget i Taweelah i Abu Dhabi.
Kontrakten omfatter design, produksjon og testing av rørledningsløfterammene, som vil være blant hovedkomponentene i Dolphin Energys nye EPRS-system.
Kontrakten ble signert tidlig i desember, og arbeidet er allerede påbegynt med planlagt levering i slutten av 2017.

”Vi gleder oss stort over å ha vunnet denne kontrakten”, sier David Cooke, administrerende direktør i 4C Solutions.

”Vi vil ta med oss erfaringene fra vårt omfattende engasjement i det norske systemet for reparasjon av rørledninger, der Statoil er operatør, og vi ser virkelig frem til å samarbeide med Saipem og Dolphin Energy på dette prosjektet for å levere denne viktige komponenten i Dolphin Energys EPRS-system, som bare ville bli tatt i bruk i nødssituasjoner for undervannsrørledningene. Nøkkelpersonellet i 4CS har jobbet med utvikling og levering av EPRS i 30 år, og denne kontrakten er viktig for oss slik at det nydannede selskapet 4C Solutions kan fremstå som global EPC-hovedleverandør i markedet for reparasjoner, strukturer og verktøy under vann.”
________________________________________________________

Mer informasjon fås ved å ta kontakt med:
David Cooke
Administrerende direktør
4C Solutions AS
Mobil: +47 477 11 150

______________________________________________________________________


Om 4C Solutions AS


4C Solutions AS (4CS) er en EPC-leverandør av innovative verktøy, systemer og komponenter for rørledningsforbindelse og -reparasjoner under vann, undervannsstrukturer (f.eks. PLEM, PLET, SSIV, T-rør, rørstøtter, PLR og manifolder) samt installasjonshjelpemidler/-verktøy.

4CS kombinerer og administrerer ekspertisen til følgende bedrifter:
DesignBanken (Stavanger) – design og prosjektledelse

Randaberg Industries (Stavanger) – produksjon (dypvannskaianlegg)

Malm Orstad (Stavanger) – maskinering, hydrauliske komponenter og systemer

Isotek Oil & Gas (Leeds, Storbritannia) – styresystemer og elektriske komponenter under vann, sveiseutstyr til undervannsbruk4CS er et uavhengig aksjeselskap og er entreprenørpartner når ekspertisen til to eller flere av de ovennevnte bedriftene kreves for å utføre arbeidet i et EPC-prosjekt.

4CS bruker spesialistkompetanse fra disse partnerbedriftene, noe som muliggjør en totalbemanning på om lag 200 ansatte gjennom prosjektets levetid.

4CS driver global virksomhet på undervannsmarkedet, og vår viktigste drivkraft er å spare kostnader for våre kunder ved å benytte en smart forretningsmodell og smarte tekniske løsninger som er egnet for formålet.