Ny leveranse til FMC Technologies

fcm
2 pakker med nivå justerings utstyr

Malm Orstad as skal levere flere nivå-reguleringssystem til FMC Technologies. Utstyret inngår i en leveranse fra FMC Technologies til et prosjekt for Statoil. På grunn av bunnforholdene der strukturene installeres vil de bli plassert på såkalte mudmats. Strukturene har nivåregulerings-utstyr som er designet, beregnet og produsert av Malm Orstad i samarbeid med FMC Technologies. Malm Orstad leverer8 nivåjustering-sylindere med kontrollsystem. Sylindrene løfter hver for seg 150 tonn. Kontrollsystemene opereres av en fjærnstyrt undervannsfarkost (ROV) slik at sylindrene justerer strukturen slik at den står i vater etter at den er plassert på havbunn.

Hver struktur har montert 4 sylindere, en på hvert hjørne, sylindrene opereres individuelt slik at strukturen står i vater, uavhengig av sjøbunns formasjon. Alt utstyr er designet og beregnet for lang levetid på på sjøbunn så mye av delene blir laget i edelt rustfritt materiale samt at sylinder stenger blir oppsveist med inconell også dette for å møte kravene om lang levetid på havbunnen.
 
Systemene fra Malm Orstad skal leveres i april 2013.