Engineering

Gjennom god engineering basert på kreativ kompetanse finner vi løsninger på funksjonelle og mekaniske utfordringer for våre kunder.
 
Her setter vi kreativiteten på prøve og utnytter den komplette verdikjeden for å løse, forme og foredle løsningene. I denne verdenen, mellom fantasi og virkelighet, bruker vår utviklingsavdeling sine ideer, erfaringer og forventningene til å utvikle nyskapende produkter. Engineering-oppdragene ledes vanligvis av våre dyktige prosjektledere i et svært nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

Det at vi er en «one stop shop», en totalleverandør der kundene kan få utført hele prosessen fra utvikling til ferdig produkt, gjennom maskinering, sveising og testing, gjør oss til en godt egnet samarbeidspartner for nye prosjekter. Her kan engineering-avdelingen følge produktutviklingen gjennom hele fabrikasjonsprosessen, og dette tette samarbeidet gjør det enkelt å foreta justeringer og korrigeringer på produktet underveis, med minimalt av tidssløseri og økte utgifter.

Vi er eksperter på å utvikle kostbesparende løsninger for våre kunder, og er alltid klar for nye, utfordrende engineering-oppdrag. Denne typen innovativt tanke- og utviklingsarbeid er noe av det som gjør norske bedrifter høyt respektert i offshore-næringen, og er utvilsomt det vi vil leve av i årene fremover.
engineering2

Design og styrkeberegning

Vi utfører selv all testing og styrkeberegning av alle modeller i henhold til de standarder som ligger til grunn.

Hydraulikksimulering

Vi utvikler avanserte hydrauliske systemer for alle typer utstyr.

Sertifisering og dokumentasjon

Malm Orstad sertifiserer og dokumenterer alt utstyr som vi selv utvikler basert på de krav og den standard som er avtalt i prosjektene.

Prosjektledelse

Malm Orstad tar gjerne hele ansvaret for den komplette gjennomførelse av prosjektene, slik at prosjektflyten er optimal og forsinkende mellomledd unngås.

Programvare

Vi er opptatt av kvalitet og gode resultater, og investerer derfor i den beste programvaren for å sørge for at vi til enhver tid har full kontroll på våre prosjekter.

Egne løsninger

Malm Orstad er opptatt av å bruke vår ekstraordinære engineering-kompetanse til å utvikle egne produkter.