Malm Orstad har snudd tallene og vant pris for god inspirasjon

Inspirasjonspris til Malm Orstad

53039
Under Lean nettverkskonferanse i sist uke, ble oljeserviceselskapet tildelt en inspirasjonspris.

Henviser til artikkel skrevet av Jærbladet under.

Lean arrangeres årlig, og er en konferanse med fokus på hvordan man skal lede bedrifter lønnsomt inn i framtiden. I tilllegg til Malm Orstad, mottok også Statoil Kårstø, Hydro Aluminium Karmøy og parkett -og gulvprodusenten Berry Alloc AS i Lyngdal hver sine priser. 350 deltakere var med på årets konferanse på Sola 8. og 9. september.

Malm Orstad som holder til på Voll, har på meget kort tid snudd «røde» tall til «grønne». Mye av dette skyldes hardt arbeid under Lean-strategien og det var derfor de mottok inspirasjonsprisen. Effekten av spredning på tvers i organisasjonen, inspirasjon i hele organisasjonen, og mediaoppmerksomhet var blant vurderingskriteriene

– Vi ser et tydelig engasjement fra ledelsen som smitter over på alle ansatte, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Det er Haugesundsselskapet Samarbeidsutvikling Norge AS som står som teknisk arrangør av konferansen. Gjennomf flere år har de bygget opp et stort frivillig nettverk av bedrifter som jobber med Lean-filosofien (med blant annet Hydro, Statoil og Aker i spissen).

Oljenedturen har rammet tøft i Rogaland, Agder og til dels Hordaland. Mange bedrifter sliter med svak lønnsomhet og røde tall. Utrolig mange arbeidsplasser er gått tapt. I mange år har det vært for lite fokus på å jobbe med produktivitet og konkurransekraft.

Konferansen setter fokus på at mulighetene til å gjøre noe ligger rett foran «døren», som ikke krever investeringer. Det er muligheter til oppbemanning og styrking av virksomhetene.

Alle virksomheter har betydelige potensialer til forbedringer av arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, klok arbeidsstruktur og metodevalg. Ikke minst ligger det også betydelige muligheter til effektivisering ved å slippe løs de kraftfulle latente krefter som bor i oss alle dersom vi får ansvar, kompetanse og ikke minst myndighet og rammer til å påvirke vår arbeidssituasjon.

Konferansen viser hvordan dette gjøres i praksis. Organisasjonspyramidene i virksomhetene blir på en måte «snudd». Det nye er ledelse på en mer støttende og inkluderende måte.

Administrerende direktør, Lauritz Løvø, synes selvsagt det er stas å bli lagt merke til.

– Det er veldig kjekt at teamet vårt får oppmerksomhet for arbeidet som er lagt ned i denne omstillingsprosessen, gjennom bruke av ny Lean driftsstrategi, sier Løvø, som kan smile når han ser på årets regnskapstall hittil.

Etter to år med negative tall, blir 2017 et lønnsomt år for den hardt prøvede bedriften.

– Det har vært tøffe tak, men nå bare gleder vi oss, sier Løvø, som lover at det ikke skal hviles på laurbærene framover.

- Her skal vi fortsette å brette opp ermene, og stå på videre. Vi ser lyset i tunnelen, og det er kjempemotiverende. Driftssystemet vårt fungerer veldig bra, vi leverere kvalitet på tida og får positive tilbakemeldinger fra kundene, sier han.

Administrerende direktør i Malm Orstad, Lauritz Løvø.
FOTO: Jorunn Erga Steinsland
Tekst: Trude Håland

kilde: http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=43541

Se filmen som ble laget i forbindelse med inspirasjonsprisen. Den viser vårt forbedringsarbeid ved hjelp av Lean filosofien.