De ansatte skal ha hovedæren for effektiv snuoperasjon

2018 blir et spennende år

skjermbilde 2017-12-19 kl  09 19 07
Utviklingen i Malm Orstad i 2017 har vert meget god. Dette gir resultater som gjør at det blir spennende å følge med på fortsettelsen i 2018.


Artikkel fra Jærbladet:


Malm Orstad har hatt en økonomisk snuoperasjon som ikke burde gått ann.


Administrerende direktør Lauritz Haringstad Løvø gir de ansatte hovedæren for at 40 millioner kroner i minus i 2016 er snudd til plusstall for inneværende år.

Senest i september signaliserte Haringstad Løvø at den hardt prøvede industribedriften ville greie det ingen økonomer hadde trodd var mulig. Fra å slite i motbakke med flere titalls røde millioner og på det meste rundt 20 permitterte, har skuta virkelig endret kurs. Med knappe to uker igjen av året, er det helt sikkert at det blir noen millioner kroner på plussiden. To ansatte er fremdeles permitterte, men det nærmer seg en avklaring for disse.
 

Mange omstillinger


Siden 19. oktober 2015 har Haringstad Løvø stått øverst på broa.
– Jeg har ikke fått selskapet gjennom stormen alene, men sammen med engasjerte ansatte som har gjort sitt ytterste for å snu den krevende situasjonen, sier han.
Haringstad Løvø peker på tre typer innovasjon det har blitt jobbet med. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og ledelsesinnovasjon.
- Det har vært mange omstilinger som har krevd ufattelig mye innsats fra de ansatte. Jeg er stolt over måten de har håndtert dette på. Det har blitt gjort 2500 forbedreinger i de ulike avdelingene. I tillegg har eierne, styret og banken hele tiden hatt troen og gitt oss arbeidsro til jakte business også på andre områder. Det har betydd mye, sier han.
 

Grunn til optimisme


For 2017 vil omsetningen ligger omtrent som for året før, rundt 140 millioner kroner. For 2018 er det budsjettert med omsetningsøkning, uten at Malm Orstad-direktøren vil gå ut med tall nå.
At man tror på en tålig økning, skyldes flere faktorer basert på året som har gått.
– Kundene har ikke flyktet, men hatt troen på at vi skulle komme over kneika. Heller ikke leverandørene har stoppet opp sine leveranser, så vi har holdt det gående. Det gir grunn til å være optimistiske for året som kommer, sier Haringstad Løvø.
Tidligere i høst ble Malm Orstad tildelt en inspirasjonspris for sin nye lederstil, basert på den såkalte Lean-strategien. Organisasjonspyramidene i virksomhetene blir på en måte «snudd». Det nye er ledelse på en mer støttende og inkluderende måte, der de ansatte får ansvar, ny kompetanse og gis myndighet og rammer til å påvirke egen arbeidssituasjon.
 

Ros fra tillitsvalgt


Hovedtillitsvalgt i Malm Orstad, Thomas Nærland, roser ledelsen for god informasjonsflyt og en ryddig prosess i en vanskelig periode.
– Ledelsen har holdt de ansatte informert om forbedringstiltak, og alt har foregått i ryddige former. Vi har hatt god dialog hele tiden, og ledelsen har tatt de ansatte med på laget. Nå ser vi resultatene, og det styrker også samholdet blant de ansatte, roser Nærland.

Artikkel fra Jærbladet: tekst - Trude Håland, foto - Ida Tiberg