Leverer til FMC Technologies - Gullfaks Sør Olje prosjektet

gulfaks
Fabrikasjon av to pakker med nivåjusterings utstyr

Gullfaks Sør Olje er et prosjekt i blokkene 34/10 og 33/12 i Nordsjøen på 130 til 220 meters vanndyp.
På grunn av bunnforholdene skal Gullfaks Sør Olje strukturene (2 stk ITS) stå på mudmats som igjen står direkte på bunnformasjonen hvor rammen blir plassert. ITS`en har nivåjusterings utstyr som er designet, beregnet og produsert av Malm Orstad i samarbeid med FMC Technologies.

Malm Orstad står for leveransen av 8 nivåjusterings sylindere med kontrollsystem som hver for seg skal løfte 150 tonn, kontroll systemene er til bruk for ROV når sylindrene skal opereres etter at ITS`ene er plassert på havbunn. Hver ITS har 4 sylindere, en på hvert hjørne, sylindrene opereres seperat slik at ITS`en blir uavhengig av sjøbunns formasjon.

Alt utstyr er designet og beregnet for lang levetid på sjøbunn så mye av delene blir laget i edelt rustfritt materiale samt at sylinder stenger blir oppsveist med inconell også dette for å sikre lang levetid i et røft miljø langt under hav overflaten.
Systemene skal leveres i slutten av januar 2013.

Bildet over viser sylinder og ROV panel montert på ITS i Tønsberg til Stjernen Porsjekt.  Levert 2010.