PRESSEMELDING

Ny eier av Malm Orstad AS vil videreutvikle selskapet

img 3928
Imenco AS har kjøpt Malm Orstad AS. Den nye eieren har en ambisiøs utviklingsplaner for Malm Orstad AS og gjennom Imenco-gruppens industrielle kapasitet og kompetanse får selskapet en solid plattform for videre vekst.

Malm Orstad er lokalisert på Voll i Klepp Kommune og produserer i dag hovedsakelig avanserte mekaniske og hydrauliske produkter til olje og gass industrien. Selskapet har de siste årene også arbeidet for å posisjonere seg innenfor andre markeder som akvakultur bransjen til havs og forsvarsindustrien. Imenco-gruppen har forretningskontor og verkstedfasiliteter nær Haugesund. De leverer utstyr og undervannsløsninger til blant andre olje- og gassindustrien nasjonalt og internasjonalt, til havbruksnæringen og til fornybar energi til havs.
 
Eier og adm. direktør i Imenco-gruppen, Geir Egil Østebøvik, understreker at selskapet har en ambisiøs industriell utviklingsstrategi for Malm Orstad AS:
 
«Malm Orstad vil bli en integrert del av Imenco konsernet. Virksomheten optimaliseres og videreutvikles, samtidig som vi ønsker å tilføre selskapet en større verktøykasse og bredere kompetanse innenfor ulike produktområder. Vi vurderer også andre markedsområder og Voll i Klepp kommune er en gunstig lokalisering både i forhold til olje-gass, maritim industri og havbruksnæringen,» sier Geir Egil Østebøvik, eier og adm. direktør i Imenco-gruppen.
 
Adm. direktør i Malm Orstad er Lauritz Haringstad Løvø:
 
«Jeg og mine medarbeidere ønsker den nye eieren velkommen og vi ser fram mot en god fremtid sammen med den nye eieren. Sammen skal vi utvikle selskapet og skape verdier både for eier, ansatte og samfunnet,» sier adm. direktør Lauritz Haringstad Løvø i Malm Orstad AS.
 

Nærmere informasjon:

 • Imenco: eier og adm. direktør Geir Egil Østebøvik, tlf. 913 02 151
 • Malm Orstad: styreleder Geir Egil Østebøvik, tlf. 913 02 151
 • Malm Orstad: adm. direktør Lauritz Løvø, tlf. 909 992 53
 

Fakta om selskapene:

Malm Orstad as:

 • Stiftet i 1946 under navnet Malm Orstad AS.
 • Teknologibedrift, som designer produserer og sammenstiller og tester avanserte maskinerte produkter, samt hydrauliske produkter
 • Malm Orstad AS har noen kunder globalt, men de fleste til i Norge.
 • Selskapet har i dag 100 ansatte med en omsetning rundt 150 millioner kroner.
 • Produksjonen foregår på Voll i Klepp kommune i Rogaland.
 • For nærmere selskaps eller produktinformasjon se hjemmesiden: malmorstad.no 

Imenco gruppen:

 • En del av Imenco - gruppen med hovedkontor i Aksdal i Rogaland.
 • Imenco AS leverer hovedsakelig utstyr for offshore industrien, fornybar energi og akvakultur bransjen.
 • Imenco ble etablert i 1979.
 • Imenco leverer utstyr og teknologi til offshore olje og gass, havbruk, offshore vind, maritim industri og forsvarssektoren.
 • Imencos hovedprodukter er utstyr og løsninger innen
  • Korrosjonsbeskyttelse
  • Kamerateknologi og billedbehandling, først og fremt for undervanns bruk
  • Undervanns materialhåndtering
  • Undervanns kommunikasjon, posisjonering og navigasjon
  • Fyllesystemer for helikoptere
  • Hydraulikk (motorer, sylindere og systemer)
 • Gruppen har totalt 200 ansatte i Norge, Storbritannia, USA, Kina og Singapore