De ansatte skal ha hovedæren for effektiv snuoperasjon
2018 blir et spennende år
Les mer
Malm Orstad har snudd tallene og vant pris for god inspirasjon
Inspirasjonspris til Malm Orstad
Les mer
Verdens første offshore havmerde
Ocean Farm 1
Les mer
Nytt marked og leanstrategi
Bedre resultater
Les mer
TMS - Tether Management System:
TAR MALM ORSTADS TMS-ER WORLDWIDE
Les mer
Continuous Moving Skidding System:
Verdens raskeste skiddesystem
Les mer
Tether Management System
Malm Orstad lanserer ny TMS
Les mer