Fabrikasjon

Modifisering, reparasjon og vedlikehold

Malm Orstad utfører modifisering, reparasjon, vedlikehold og resertifisering for offshore- og onshore-industrien.
 
Vi utfører daglig reparasjon på mekanisk og hydraulisk utstyr, og er involvert i flere større prosjekter og komplette systemer i dette markedet.

Vår fremste styrke i dette arbeidet ligger i bred kompetanse og erfaring, med fagfolk i eget hus. Med dette som utgangspunkt bidrar vi med kreative, gjennomtenkte løsninger innen flere felt og kan stå for komplette reparasjoner og vedlikehold-leveranser av både større og mindre systemer.

Testutstyr som blir brukt er av moderne typer som blir logget direkte opp mot data, inklusive temperatur i egen testcelle. Test-fluiden som brukes kan på forespørsel inneha renhetsklasse SA 4.
fa61aed7-4332-48a4-ab3d-53e335568ead