KHMS

Kvalitetspolitikk

Vår Kvalitetsledelse er høyt prioritert, med en integrert ledelse av HMS og kvalitet. Malm Orstad skal utvikle, konstruere, tilvirke og levere produkt og tjenester med riktig kvalitet og "Riktig første gang". Videre skal vi oppfylle offentlige krav og forskrifter.

Les mer
Kvalitetspolitikk
Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no