HMS-politikk

HMS har høyeste prioritet i Malm Orstad AS. Målet om å unngå skader skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter; uansett sted, tid eller krav til produktivitet.

Malm Orstad har en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet. HMS systemet vårt er basert på involvering og forpliktelse fra alle ansatte, er implementert og vedlikeholdes gjennom alle nivåer i organisasjonen.

Ledelsen jobber aktivt gjennom arbeidsmiljøutvalget, og sammen med verneombud og tillitsvalgte legges det til rette for et godt og trygt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt.

Jevnlige inspeksjoner, rapporteringer og periodiske målinger gjennomføres for å redusere situasjoner som kan medføre skade på liv, helse, miljø eller eiendom. Gjennom risikostyring og kontinuerlig forbedring jobber vi forebyggende for å ta vare på personell, utstyr og det ytre miljø.

Alle ansatte skal vise og utøve varsomhet i sitt arbeid, og medarbeidernes kunnskap, bevissthet og holdninger omkring HMS skal sikres gjennom god opplæring og høy motivasjon.

Utvikling av produkter skal være i samsvar med interne HMS-verdier, de aktuelle direktiver og relevante lover og forskrifter.

Våre leverandører oppmuntres også til HMS-verdisyn basert på høye standarder og målstyring. Innkjøp av varer og tjenester skal ivaretas med basis i våre etiske verdier og HMS standard, og bedriften skal være en bidragsyter til bærekraftig utvikling av samfunn og det globale økosystem.

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler (cookies) på våre Personvernsider.
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler (cookies) på våre Personvernsider.
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no