Gullfaks Rimfaksdalen

fmc-technologies

Ny leveranse til FMC Technologies

31.05.2014

Malm Orstad as skal levere enda et nivå-reguleringssystem til FMC Technologies. Utstyret inngår i en leveranse fra FMC Technologies til et prosjekt for Statoil. På grunn av bunnforholdene der strukturen installeres vil den bli plassert på såkalte mudmats.

Strukturen har nivåregulerings-utstyr som er designet, beregnet og produsert av Malm Orstad i samarbeid med FMC Technologies. Malm Orstad leverer 4 nivåjustering-sylindere med kontrollsystem.

Sylindrene løfter hver for seg 150 tonn. Kontrollsystemene opereres av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), og sylindrene justerer strukturen slik at den står i vater etter at den er plassert på havbunnen, uavhengig av sjøbunnsformasjon.

Alt utstyr er designet og beregnet for lang levetid på på sjøbunnen, så mye av delene blir laget i edelt rustfritt materiale samt at sylinderstenger blir oppsveist med Inconel. Dette gjøres også for å møte kravene om lang levetid på havbunnen.

Systemet fra Malm Orstad skal leveres i april 2014.

NYHETER

Stor aktivitet på Wire Tension System
Med bakgrunn i vår kjernekompetanse - hydrauliske sylindrer og hydrauliske systemer - har Malm Orstad over flere år oppa...
Les mer
Gullfaks Rimfaksdalen
Ny leveranse til FMC Technologies
Les mer
LARS til AGR Enhanced Drilling
Malm Orstad leverer LARS (Launch & recovery System) til AGR Enhanced Drilling
Les mer
Backup system til Odfjell
Malm Orstad har mottatt bestilling på 4 Backup systemer og 2 Safety Clamp Systemer til Odfjell
Les mer
4 stk TMS til Kystdesign
Vi har mottatt bestilling på 4 stk TMS`er fra Kystdesign
Les mer
Verkstedutstyr til Schlumberger RCA
Malm Orstad har inngått kontrakt på leveranse av verkstedutstyr til Schlumberger RCA in Siberia, Russia. (RCA= Russia an...
Les mer
6 stk TMS til Kystdesign
Vi har mottatt bestilling på 6 stk TMS`er fra Kystdesign
Les mer
Leverer til FMC Technologies - Gullfaks Sør Olje prosjektet
Fabrikasjon av to pakker med nivåjusterings utstyr
Les mer
Skiddesystem til COSL Drilling Europe
Malm Orstad AS har fått kontrakten på 2 stk skidde system til COSL Drilling Europe
Les mer
Skidde system til SS7
Malm Orstad AS har blitt tildelt en kontrakt for levering av skidde system for Subsea 7 sitt fartøy Seven Viking
Les mer
Arkiv
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering